De zwem- en waterpolovereniging voor Tiel en omgeving.

Over ons

TZC Vahalis is een zwem- en waterpolovereniging voor iedereen in Tiel en omgeving. Sinds 1 september 1979 bestaat onze vereniging, met tegenwoordig zo'n 300 leden. Bij TZC Vahalis is het mogelijk om gevarieerd te sporten op alle verschillende niveau's, voor zowel jonge en oudere sportievelingen!

Wedstrijdzwemmen 

Zwemmen is gezond voor jong en oud, of het nu in wedstrijdverband is of gewoon om lekker baantjes te trekken. Binnen onze vereniging is er voor iedere zwemmer de mogelijkheid om deze gezonde en sportieve hobby te beoefenen. Behalve dat we ons uiterste best doen om zo goed mogelijk te presteren, is ook de gezelligheid een belangrijk aspect binnen onze vereniging. Kortom, iedereen die van zwemmen & gezelligheid houdt, kan bij TZC Vahalis terecht. 

Je kan vanaf het behalen van je zwemdiploma B direct terecht bij de zwemafdeling van TZC Vahalis. Je begint bij de basisgroep, waar je met veel plezier kennis maakt met de zwemsport. Wedstrijdzwemmen StartOnder begeleiding van een groep ervaren trainers leer je de wedstrijdslagen goed aan, werk je aan je techniek en maak je kennis met echte wedstrijden. Daarnaast leer je nieuwe jongens en meisjes kennen, doordat wij allerlei leuke activiteiten organiseren. Wanneer je voldoende ervaring hebt opgedaan, kan je doorstromen naar de wedstrijdgroep. 

De wedstrijdgroep is voor zwemmers die zich helemaal richten op wedstrijdzwemmen. Tijdens de training werk je samen met onze gecertificeerde trainers aan het verbeteren van je techniek, kracht en uithoudingsvermogen. Je doet mee aan diverse landelijke- en regionale wedstrijden. De wedstrijdgroep bestaat uit jongens en meisjes van ongeveer 9 tot 25 jaar, wat op zich een bijzondere samenstelling is. Wanneer je lid bent van de wedstrijdgroep train je tussen de twee en vijf keer per week. 

Daarnaast heeft TZC Vahalis een mastergroep en een recreantengroep. De mastergroep is een groep enthousiaste master- zwemmers actief, variërend in de leeftijd van 20 tot 75 jaar. Als masterzwemmer heb je de mogelijkheid mee te doen aan verschillende wedstrijden. De recreantengroep is een groep zwemmers die lekker actief bezig wil zijn, zonder dat er sprake is van verplichtingen. Je kunt op je eigen tempo baantjes trekken of gebruik maken van een programma onder begeleiding van een daartoe bevoegde trainer. Heel veel mogelijkheden dus!

Waterpolo

Waterpolo is een balspel in het water. Het wordt gespeeld door twee teams van vijf of zeven personen. Net als bij de andere balsporten is het de bedoeling om zoveel mogelijk doelpunten te maken, om zo aan het eind van het seizoen bovenaan in de competitie te staan.

Je kan vanaf het behalen van je zwemdiploma B direct terecht bij waterpolo-afdeling van TZC Vahalis. De eerste stap is minipolo, waarbij de beginselen van het waterpolo aan bod komen. Het accent ligt op plezier maken en op een spelende wijze het spel leren. Waterpolo Hungary vs HollandHet minipolo bestaat uit vier spelers en een doelverdediger.

Daarna kan je doorstromen naar de pupillen waarbij de fundamen- ten van het waterpolo weer wat verder geleerd worden. Hierbij wordt er op verschillende niveaus al competitie gespeeld. Je gaat dan met zes spelers en een doelverdediger spelen.

Als je dertien bent, word je aspirant. Vanaf dan wordt er geleerd om serieus te trainen. Je gaat dan vaker en meer gedisciplineerd trainen om vaardigheden verder te ontwikkelen. 

Bij TZC Vahalis zijn er dus voor alle leeftijden mogelijkheden! Twijfel niet, en kom gewoon eens langs voor een proeftraining!

Passie voor water

Het hoofdbestuur van TZC Vahalis

Vahalis kent een Hoofdbestuur en een Afdelingsbestuur voor de afdelingen Zwemmen en Waterpolo. Het hoofdbestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester, ledenadministrateur/incassant en de voorzitters/afgevaardigden van elk van de twee afdelingsbesturen. Het afdelingsbestuur wordt hieronder beschreven. Het Hoofdbestuur houdt zich bezig met de continuïteit van de vereniging en het afdelingsbestuur organiseert de sportieve en recreatieve activiteiten.

Bestuursleden worden voor een termijn van drie jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Jaarlijks treden 1 of meer van deze bestuursleden af volgens een door het hoofdbestuur te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Wenst een bestuurslid tussentijds af te treden, dan meldt hij dit schriftelijk bij de secretaris. Zonodig stelt het hoofdbestuur een waarnemer aan voor de bestuurspost tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Treedt het Hoofdbestuur tussentijds in zijn geheel af, dan is de secretaris verplicht binnen 14 dagen een Algemene Ledenvergadering uit te schrijven en blijven de bestuursleden in functie tot het nieuwe Hoofdbestuur de taak overneemt. Tussentijds benoemde functionarissen hebben zitting in het Hoofdbestuur voor de tijd waarvoor hun voorgangers waren gekozen. 

Onder het kopje documenten zijn bij het bestand Huishoudelijk reglement de volledige taken van de bestuursleden beschreven. 

Lidmaatschap

Als je na de drie proeftrainingen nog steeds enthousiast bent (Klik hier om jezelf in te schrijven voor de proeftrainingen), kun je lid worden van onze vereniging! Doormiddel van het invullen en inleveren van onderstaand inschrijfformulier word je definitief lid van onze zwemvereniging. Lijkt het je leuk lid te worden van onze zwemvereniging? Vul dan op de pagina aanmelden je contactgegevens in, zodat we je snel kunnen uitnodigen voor een aantal proeftrainingen. Als je na de proeftrainingen nog steeds enthousiast bent, kun je jezelf inschrijven bij onze vereniging! 

Sponsoring

Wil jij onze sponsor worden? 

Dan wil je natuurlijk ook wel weten waarom……..

TZC Vahalis is een middelgrote, regionale zwemvereniging met een sociaal publieke functie voor voornamelijk jeugdige zwemmers. De zwemmers komen niet alleen uit Tiel, maar ook uit de omliggende dorpen. Één van onze doelen – en een deel van onze sociale functie – is de vereniging toegankelijk te houden voor iedereen. Daarom proberen we de kosten van het lidmaatschap, maar ook de incidentele kosten zo laag mogelijk te houden. Als vereniging hebben we te maken met structurele kosten zoals badhuur (voor zowel trainingen als voor wedstrijden die we zelf organiseren), maar ook incidentele kosten zoals opleidingen voor nieuwe trainers en het organiseren van evenementen. Denk hierbij aan ons traditionele Oliebollentoernooi en het Paaseieren zoeken. 

De kosten voor onze vereniging worden zo laag mogelijk gehouden, met dank aan de enthousiaste vrijwilligers die zoveel werkzaamheden kosteloos voor ons verrichten. Daarnaast doen wij jaarlijks mee aan de Grote Clubactie. Ondanks het feit dat TZC Vahalis een financiëel gezonde vereniging is, zijn we als vereniging op zoek naar sponsoren die onze vereniging wat meer kunnen bieden, ondanks TZC Vahalis het beleid heeft om bij de exploitatie niet afhankelijk te zijn van sponsoren. 

Wat levert het onze sponsors op?

TZC Vahalis is opgericht in 1979 en heeft sinds die tijd een goede naamsbekendheid en grote achterban opgebouwd. De vereniging heeft altijd een grote aanwas van jeugdige zwemmers gehad. Velen daarvan blijven jarenlang lid of blijven bij vertrek nog jarenlang een warme band houden met de vereniging. Bij ons staan sportiviteit, openheid, respect en prestatie hoog in het vaandel. 

Wij denken daarom dat sponsoring van onze vereniging zeker goede kansen bied aan onze sponsoren. Onze brede basis aan zwemmers en onze sportieve bekendheid via de wedstrijden waaraan wij deelnemen kunnen zeker ook leiden tot verbetering van de naamsbekendheid van onze sponsoren. Daarnaast heeft TZC Vahalis een zeer positief imago en bieden wij de jeugd een verantwoord, leuk, sportief en bovenal gezond tijdverdrijf. Al met al niet niet verkeerd om TZC Vahalis met uw naam verbonden te zien.

  • Kleding sponsoring. Als zwemvereniging willen wij op wedstrijden graag als team functioneren en daarom ook allemaal dezelfde kleding dragen. Denk hierbij aan t-shirts, korte broeken, zwembroeken/badpakken, badmutsen of tassen. Op de kleding kunnen naast het logo van de vereniging ook commerciële uitingen worden gedrukt.
  • Website sponsoring. Op onze website is er ruimte voor reclame uitingen. Dit kan in overleg worden afgestemd op uw wensen.
  • Evenementen sponsoring. Er worden jaarlijks verschillende evenementen georganiseerd zoals bijvoorbeeld het Paaseieren zoeken, Sinterklaasfeest, Oliebollentoernooi of een vrijwilligersavond. Deze kunnen financiëel, maar ook in natura worden gesponserd door bijvoorbeeld oliebollen, chocolade eieren). Informeer gerust naar de mogelijkheden.
  • Donaties. Elke gift, groot of klein, publiekelijk of anoniem, particulier of van een bedrijf, wij zijn er ontzettend blij mee! Wilt u een gift doen met een bepaald doel, bijvoorbeeld het steunen van een bepaald evenement of wedstrijd, dan is dit mogelijk. Laat bij uw donatie weten wat uw wensen zijn en dan zorgen wij dat uw gift op de juiste plaats terecht komt.

Naast bovenstaande mogelijkheden staan we uiteraard ook open voor nieuwe voorstellen! Mocht u sponsoring van TZC Vahalis op wat voor manier dan ook willen overwegen, neem dan contact op met onze zwemcommissie, zodat we die sponsoringsmogelijkheid kunnen vinden die het beste bij u of uw bedrijf past.

Onze sponsoren